ROI

ROI

150 150 Wojciech Hadała

ROI

ROI (Return on Investment) jest to wskaźnik rentowności inwestycji. Mierzy jakość danego przedsięwzięcia i pomaga w ocenie, czy ktoś zyskał czy stracił. Jest używany nie tylko w biznesach internetowych, ale również w wielu innych dziedzinach. Oblicza się go poprzez podzielenie zysku netto przez zainwestowany kapitał.

W odniesieniu do biznesów prowadzonych przez internet, ROI zazwyczaj oznacza zwrot ze środków zainwestowanych w kampanie reklamowe. Maksymalizacja wskaźnika ROI oznacza działania w celu zmniejszania kosztów i/lub maksymalizacji przychodów z reklam i wiąże się z maksymalizacją konwersji. ROI dla działań marketingowych jest obliczany w następujący sposób:

ROI = (Przychody minus Nakłady poniesione na reklamę)/Nakłady poniesione na reklamę

Jak widać, jest to prosty wzór, gdyż wykorzystuje podstawowe wskaźniki. Dzięki swojej prostocie jest miarą uniwersalną i wszechstronnie wykorzystywaną. Jednocześnie ta prostota jest jego wadą, gdyż wskaźnikiem ROI łatwo jest manipulować. Gdy porównujemy ROI dwóch firm, należy zwrócić uwagę, czy zostały wzięte pod uwagę przychody z jednego czy więcej źródeł, czy są brane pod uwagę tylko koszty stricte związane z działaniami marketingowymi czy w wersji rozszerzonej, czyli np. również płace dla pracowników w Dziale Marketingu.

Wojciech Hadała

Polecam się do kontaktu jeśli ktoś ma jakiś problem chętnie pomogę, w kwestiach technicznych oprogramowań E-commerce, CMS. Wykonuję rzetelne audyty z nakierowaniem na plan jaki ktoś chce osiągnąć.

All stories by : Wojciech Hadała